קטגוריות

תקנון רכישה באתר

תקנון "פאנטום מוצרי הגנה" חנות אונליין – fantompepper.co.il

ברוכים הבאים לתקנון החנות האינטרנטית לרכישת מוצרי הגנה עצמית של "פאנטום מוצרי הגנה".

לפניכם יוצגו תנאי שימוש בחנות.

 • אתר האינטרנט – fantompepper.co.il.
 • החברה – קבוצת לוטוס מדיה, מס' ע.מ. 305273898
 • חנות – חנות אונליין באתר בלבד – יובהר כי תקנון זה אינו מתייחס לחנויות הרשת אלא רק לחנות הוירטואלית.
 • משתמש – אדם מעל גיל 18, אשר ביקש להירשם לחנות לשימוש אישי, סביר ולמטרות חוקיות. אשר מילא את טופס ההצטרפות על מנת לבצע הזמנות בחנות.
 • חבר מועדון "פאנטום מוצרי הגנה" – אדם מעל גיל 18, אשר ביקש להצטרף למועדון החברים של הרשת, בהתאם לתנאי השימוש שקבועים בתקנון שמפורסם בכתובת – תקנון מועדון הלקוחות.
 • פרסומים – הצעות לרכישת מוצרים במחירם הרגיל ו/או במחיר מוזל בחנות.
 • ערוצי פרסום – אתר האינטרנט, החנות, משתמש פייסבוק, הודעות טקסט והודעות דוא"ל.
 • תנאי רכישת מוצרים ו/או שירותים – כמפורט בתקנון שלהלן.
 • Cookies (עוגיות) – קבצי טקסט הנוצרים עפ"י פקודה הניתנת ממחשבי האתר לדפדפן משתמש החנות, במטרה לאפשר תפעול תקין של החנות באתר והתאמת v למשתמש ע"י איסוף נתונים סטטיסטיים (כהגדרתם להלן) כגון: הדפים בהם גלש המשתמש, משך הזמן בו שהה המשתמש בחנות.
 • המשתמש – המזמין אשר ביצע הזמנה בחנות, גם אם לא אושרה הזמנתו.
 • חברת השליחויות – "פאנטום מוצרי הגנה" / דואר ישראל.
 • מוקד הזמנות – באתר החנות.
 • טלפון מוקד ההזמנות – 050-4377766

** יודגש כי מחירי האתר הינם מוזלים ומיוחדים לגולשי האתר והמזמינים ממנו ואינם תואמים את מחירי החנות **

מבוא

 1. המבוא לתקנון זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 2. הכותרות הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש כלשהי מהוראות תקנון זה.
 3. הוראות תקנון זה מתייחסות לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 4. תקנון זה נועד להסדיר את כללי השימוש וההזמנות בחנות וכן את הכללים על פיהם מתנהלת החנות.
 5. השימוש ו/או הביקור בחנות ייעשה בכפוף לתנאים ולהוראות תנאי השימוש, כדלהלן.
 6. תנאי השימוש בחנות יחולו על כל שימוש שיעשה משתמש בחנות ויהוו את הבסיס לכל דין בין משתמשי החנות לבין הרשת.
 7. משתמשי החנות נדרשים לקרוא את תנאי השימוש בתקנון זה בקפידה בטרם יעשו בו שימוש.
 8. משתמש שאינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה מתבקש להימנע משימוש כלשהו בחנות.
 9. רשאים לבצע הזמנות מהחנות כל משתמש שאישר את תנאי תקנון זה וכשיר לעשות שימוש מבחינה משפטית.
 10. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם מטעם החברה, לרבות באתר, תגברנה הוראות תקנון זה.
 11. הרישום בחנות והשימוש וההזמנה ממנה הוא לשימוש אישי ובלעדי של המשתמש.

התחייבויות משתמש החנות

 1. המשתמש מצהיר ומתחייב שלא לעשות שימוש בחנות, אלא למטרה שלשמה היא מיועדת ובכלל זה למטרה חוקית בלבד.
 2. אין לפרסם או להעביר באמצעות החנות, לרבות בשלב מסירת פרטים אישיים כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי, זאת לרבות הפצת אזכורים שלילים הנוגעים לחנות.
 3. על משתמש החנות חל איסור לפרסם או להפנות לאתרים אחרים ו/או חנויות ו/או קבוצות פייסבוק ו/או דפים אחרים, באמצעות החנות.
 4. על משתמש החנות חל איסור מוחלט לפרסם מידע שיש בו משום פגיעה במוניטין ו/או פגיעה בשם הטוב של בעלי הרשת והחנות ו/או פגיעה בצדדים שלישיים ו/או שימוש המהווה עבירה על כל חוק כלפי בעלי החנות ו/או כלפי צד ג', בין אם במישרין ובין אם בעקיפין. הפרת סעיף זה תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ע"י בעלי הרשת ו/או צדדים שלישיים, זאת עפ"י הוראות הדין.

אישור התקנון / רישום משתמש בחנות

 1. עם הרשמתך הראשונית לחנות תתבקש לאשר כי קראת והבנת את מלוא תנאי התקנון. אנא קרא היטב את התקנון, תוכנו ורק לאחר מכן אשר כי קראת והבנת את התקנון. ככל ואינך מסכים עם תנאי כלשהו מתנאי התקנון עליך לעזוב לאלתר, את אתר החנות ולהפסיק את השימוש בו.
 2. אישור התקנון על ידי משתמש תהווה ראיה מכרעת לכך, כי המשתמש קרא, הבין והסכים עם מלוא תנאי תקנון זה.
 3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ד' 2 לעיל, ביצוע כל פעולה על ידי משתמש בחנות תהווה אף היא ראיה מכרעת לכך, כי המשתמש קרא, הבין והסכים עם מלוא תנאי תקנון זה, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה כנגד החנות ו/או בעלי הרשת למעט טענות באשר לאי קיום התחייבויות החנות עפ"י תנאי תקנון זה, אף אם לא אישר את תנאי התקנון.

שינוי תנאי התקנון

 1. הנהלת הרשת רשאית לשנות את תנאי תקנון זה בכל עת ובלבד שנתנה על כך הודעה מראש למשתמשים באחד מערוצי הפרסום.
 2. יובהר כי הרשת רשאית בכל עת ואף ללא צורך בהודעה מוקדמת להפסיק את פעילות החנות ו/או להוריד החנות מהאוויר מכל סיבה שהיא ולא תהא בכך הפרה של הרשת כלפי משתמשי החנות.
 3. ככל והנהלת הרשת הודיעה על שינוי התקנון מלבד ההודעה שתפורסם למשתמשים באחד מערוצי הפרסום, יתבקשו המשתמשים לאשר את תנאי התקנון החדש ועד שלא יעשו כן לא יוכלו להשתמש בשירותי החנות.
 4. משתמש שהשימוש שלו בחנות הושהה ו/או נחסם כתוצאה מאי אישור התקנון על שינויו כאמור בסעיף ה' 3 יהא מושתק מלהעלות כל טענה כלפי בעלי החנות ו/או בעלי הרשת.

ביצוע הזמנה

 1. הזמנות יבוצעו בחנות ע"י בחירת מאפיין המוצר – גודל וכו', כמויות והוספתם לעגלת הקניות.
 2. בתום הוספת המוצרים לעגלת הקניות ולאחר השלמת מינימום הזמנה בסך 99 ₪, ובכפוף לכך שמקום האספקה נמצאת בטבלת אזורי החלוקה. על המשתמש לוודא את פרטי המוצרים, כמותם ומחירם ככל וקיים.
 3. לאחר מכן יידרש המשתמש ללחוץ על לחצן "המשך לתשלום".
 4. יובהר כי על המשתמש למלא פרטים מלאים, מפורטים ומדויקים, ככל שניתן לרבות לגבי מיקום האספקה. בעלי הרשת אינם אחראים למידע שגוי שיישלח ע"י המשתמש. במידה והמשתמש לא מילא את כל פרטיו/לא נתן את הכתובת המדויקת/לא כתב את זמן הגעת המשלוח וכדומה – נציג הרשת יצור קשר עם המשתמש על מנת לקבל את כל הפרטים והמידע החסרים.
 5. יובהר כי הקלדת פרטים כוזבים בחנות הינה עבירה פלילית. בעלי הרשת ינקטו צעדים משפטיים נגד אותו המשתמש.
 6. לאחר שילחץ המשתמש על שליחת ההזמנה יישלח לו באופן אוטומטי אישור עם פרטי הזמנתו והודעה בדבר גביית התשלום. יובהר כי אישור זה לא מהווה אישור הרשת על ביצוע ההזמנה ו/או אישור הרשת על הימצאות מוצר מסוים במלאי.
 7. כמו כן, חשבונית תשלח לכתובת דוא"ל של המשתמש לאחר גביית התשלום.
 8. תעודת משלוח מודפסת תשלח לכתובת דוא"ל של המשתמש.
 9. הזמנה שתתקבל בחנות מעבר לשעות פעילות המשלוחים, כפי שמפורטות בסעיף ח' להלן, תבוצע ככל האפשר ביום העסקים הבא.
 10. התמונות המופיעות בחנות הינן הצעות הגשה, להמחשה בלבד. לאור האמור לעיל, ייתכנו שינויים בין מראה המוצר בחנות האינטרנטית לבין המוצר שיתקבל.
 11. "ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"

מחירי מוצרים ומבצעים

 1. המחירים המפורסמים בחנות האינטרנטית הינם רלוונטיים לרכישה דרך החנות האינטרנטית בלבד.
 2. מחירי המוצרים אינם כוללים את עלות המשלוח.
 3. הרשת רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את מחירי המוצרים.
 4. אין כפל מבצעים.

משלוחים

 1. משלוחים יבוצעו לכל הארץ
 2. יובהר כי הרשת אינה מתחייבת לשעות פעילות משלוחים
 3. חרף האמור בסעיף ח' 6 להלן, הרשת מתחייבת לבצע את המשלוחים ביום ההזמנה, כל עוד המוצרים קיימים במלאי ובכפוף לשעות פעילות מרכז ההזמנות.
 4. המשתמש מתחייב כי במהלך השעות שתואמו לאספקת המשלוח יהא נציג מעל גיל 18 מטעמו במקום האספקה. הרשת לא תהא אחראית לאספקת הזמנה בה לא נכח נציג בגיר במקום ולמוצרים שהוזמנו.
 5. דמי המשלוח עשויים להשתנות, בין היתר, בשל המוצרים שהוזמנו וכמותם. הודעה על כך תימסר למשתמש.
תפריט
WhatsApp
היי, ניתן להשיג אותנו גם בווטסאפ, הקליקו מטה על הכפתור
דילוג לתוכן